Ahsirt 1987

Matharoo Associates, Intia

Kunnioitettavan rohkea ehdotus. Rakentamisen keskittäminen yksinomaan Satamalahden puolelle on vahva ekologisesti perusteltavissa oleva kannanotto – jokin kilpailuohjelman vastainen. Kerrostalojen katoille nostetun liikenteen avulla ei kuitenkaan ole saatu aikaan merkittävästi miellyttävämpää tai laadukkaampaa ympäristöä maan tasolle – ekologisuudesta puhumattakaan. Lopputulos on teoreettinen ja jopa hieman pelottava. 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.