Ohoi 0001

Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy

Huolella tutkittu ja kokonaisuutena eheä ehdotus, joka luo Satamalahden ympäristöön voimakasta uutta identiteettiä omaavaa ja kiinnostavaa, paikan vahvuuksia hyödyntävää kaupunkirakennetta. Eri osa-alueilla toistuu nauhamainen kerroskorkeudeltaan polveileva rakennustyyppi, joka mahdollistaa järvinäköalat kaikista alueen asunnoista. Asuntopihat on onnistuneesti avattu järven suuntaan, kaupungin puolella korttelipihoihin jakautuen ja puhdistamon alueella etelään avautuvana laajana puistoalueena. Paukkulanrannan alueella on korttelien vedenläheisyyttä korostettu ruoppaamalla rantaviivaa korttelipihojen sisään avautuvina lahtina. Alueen edustan virkistysalueena kiinnostava ja rantaraittia lyhentävä saaririvistö, sulkee kuitenkin aluetta liiakseen Satamalahdesta, samalla rajoittuu useiden siltojen taakse jäävien rakennettujen rantojen satamakäyttö.

Veturitallin alueelle on osoitettu ateljee – ja työpaja sekä asuintiloja, mikä ratkaisuna kytkee alueen toiminnallisesti Satamalahteen, joskaan välialueen suurimittakaavainen ja viheryhteydet katkaiseva rakentaminen ei tätä tavoitetta kovin onnistuneesti tue. Suurkorttelia muodostava pitkä kiemurteleva rakennusmassa jättää väljyyttä veturitallin ympärille, rajautuen samalla kauniisti Lokkilutakon linnustoalueeseen.

Veturitallin ja Savilahden välialueen
Lahden potentiaalia on eläytyvästi hyödynnetty rantoja kiertävän kevyen liikenteen reitin suunnittelussa. Reitti on Paukkulanrannalla linjattu korttelien edustalla kulkevan saariryhmän kautta, ja sen varteen on sijoitettu erilaisia toimintoja kuten tanssilaituri, oleskelulaitureita, uimala ja useita venesatamia. Liikenne toimii koko alueella ulkosyöttöisenä, jättäen laajat ranta-alueet kevyelle liikenteelle. Ratkaisu mahdollistaa makasiinin säilyttämisen kokonaisuudessaan, mikä luo alueelle kerroksellisuutta ja vahvistaa sen identiteettiä Mikkelin keskustan osana. Torialue jää mitoitukseltaan hieman liian väljäksi ja tiedekeskus sen eteläpäässä jää olemukseltaan vaatimattomaksi.

Ekologinen konsepti käsittää yleisesti hyvän ja viihtyisän, autoliikennettä vähentävän ja ulkotiloja monipuolisesti hyödyntävän hyvän asuinympäristön ratkaisuja.

Ammattitaidolla ja muutoin kokonaisvaltaisesti laaditusta ehdotuksesta jää kaipaamaan maantason tunnelmakuvia, jotka kertoisivat tavoitellusta ympäristön laadusta, elämästä ja kaupunkikuvasta.

 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.