Big Baang 3367

Angel Borrego Cubero/Office for Strategic Spaces, Espanja

Ehdotuksen luonteenomaisin piirre on viherhuonerakentamisesta innoituksensa ammentava rakentamistapa. Yhdensuuntaiset harjat ja yhteneväiset kattokulmat harmonisoivat tyylikkäästi muuten tarpeettoman hajanaista korttelirakennetta. Massoittelu- ja kattoratkaisun ansiosta Satamalahden ranta-alueen rantasilhuetti muodostuu hyvin omaperäiseksi ja hallituksi jalustaksi takaa kohoavalle kaupunkikeskustalle.

Saman ratkaisutavan jatkaminen myös Paukkulanrantaan ja Puhdistamon alueelle on liioittelua ja se jopa syö voimaa kiinnostavalta Satamalahtiosuudelta.

Liikkumista ja kevyen liikenteen malleja on analysoitu ansiokkaasti, mutta erityisen laadukasta ratkaisua paljastuneisiin ongelmiin ei ole esitetty.

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.