Vercors 1980

Clemens Döhler, Saksa

Tehtävää monipuolisesti lähestyvä ja huolella laadittu ehdotus.

Satamalahden länsirannan uusi rakentaminen muodostaa kiinnostavan ja yhtenäisen Mikkelin kaupunkikuvaan sovitetun, ja samalla vahvaa omaa identiteettiä muodostavan kokonaisuuden. Asuinkorttelit avautuvat mukavasti järven suuntaan hieman polveilevina rakennusmassoina, luoden asuntopihoille ja ympäristöön vaihtelevaa kaupunkitilaa. Rantapuistossa kulkevan raitin ohella on toinen rinnakkainen korttelien läpi ohjattu raitti.

Satama ja torialue muodostavat toimivan kokonaisuuden, jota etelässä rajaa veistoksellinen tiedekeskus. Sijoittuessaan aivan rannan tuntumaan, saa tiedekeskus maisemassa jopa turhankin korostuneen aseman. Sijoitus on toisaalta mahdollistanut muun kaupunkirakenteen jatkamisen pienimittakaavaisempana Savilahden lounaisnurkkaan mikä tuntuu tasapainottavan kokonaisuutta.

Muilla osa-alueille kaupunkirakenne ei hahmotu yhtä kiinnostavana. Paukkulanrannan huvila-asutus jää kokonaisuutena jäsentymättömäksi. Rakennusten, pihojen ja viheralueiden välille ei synny jännitettä, eikä rakenne erityisemmin hyödynnä järvenläheisyyttä. Puhdistamon alueen rantavyöhykkeen pistetalorivi näyttäytyy rantamaisemassa raskaan oloisena, ja vedenläheisyys on hyödynnetty ainoastaan maisemallisena elementtinä. Yleisesti on alueen kevyen liikenteen reitistöjä ja viheralueita ja viherpintoja ideoitu ansiokkaasti tuoden mm. puhdistavat ruovikkoalueet ekologisena teemana osaksi maisemaa.
 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.