Waterspan 8045

Bandi Architekten AG, Sveitsi

Kaupunkikuvallisia komeita aiheita omaava ja vedenläheisyyttä monipuolisesti hyödyntävä ehdotus.

Kaupunkirakenteellisesti ehdotus muodostaa luonteeltaan erilaisia ja toisiinsa varsin onnistuneesti kytkeytyviä osa-alueita. Maisemallisesti yhdistävänä, ja alueen urbaania luonnetta korostavana tehokeinona, on rakentaminen toisinaan tuotu aivan veden ääreen, jossa se monistuu vesipeilin kautta.

Satamalahden maamerkkeinä toimivat korkeat tornitalot muodostavat urbaaniksi rakennetun rantaviivan ja sen vaihtelevan pienimittakaavaisemman rakentamisen kanssa maisemallisesti komean kokonaisuuden. Tornitalot hahmottuvat vanhan keskustan rakentamisen rinnalla kuitenkin turhan massiivisina.

Rannalle muodostuu vaihtelevaa ja kiinnostavaa keskustan ruutukaavan jatkavien vesiaiheiden jakamaa ympäristöä. Rantaviivan voimakas muokkaaminen ja rakennetut vesiaiheet olisivat toimineet perusteena jopa hieman tehokkaammalle rakentamiselle, mm tornitalojen taakse sijoittuva laaja puistoalue jää nyt hieman toisarvoisen oloiseksi eikä kanavista huolimatta riittävästi kytkeydy rantaan.

Yhteyttä keskustaan on ansiokkaasti parannettu maisemassa korostuvalla suurella katsomo- ja portaikkoaiheella. Hahmoltaan turhankin sulkeutunut tiedekeskus jää sen sijaan maisemassa vaatimattomampaan asemaan.

Paukkulanrannan rakentaminen sijoittuu kelluvina ponttonirakenteina veden päälle. Yhteys keskustan suuntaan muodostuu maisemallisesti vahvaksi, mutta Suomen talviolosuhteet huomioon ottaen, on ratkaisu teknisesti haastava. Puhdistamon alueen rakentaminen reunustaa kaaren muotoon rakennettua rantaviivaa. Ylisuuren torialueen jakama alue jää hieman luonteettomaksi, eikä riittävällä tavalla tue voimakasta rannan käsittelyä.

Veturitallin kulttuuritoiminnoille osoitetulle alueelle rakennettu suuri vesiallas jää aiheena irralliseksi. Allas sijoittuu liian lähelle Lokkilutakon luonnonsuojelu aluetta ja tilaa vievänä se vaikeuttaa toimintojen sovittamista alueelle.

Ekologista konseptia on käsitelty laajasti, mutta koska ratkaisuja ei ole sovitettu itse suunnitelmaan, jäävät ne paljolti tavoitetasolle.

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.