Urban Shoreline 0015

Hugh Strange Architects, Iso-Britannia

Ehdotus keskittää määrätietoisin ja selkein ottein kaiken rakentamisen Savilahden rannoille, muodostaen alueesta ilmeeltään urbaanin kokonaisuuden. Tiiviisti ja kaaviomaisesti toistuva kaupunkirakenne muodostuu maisemassa varsin raskaaksi, tilallisen vaihtelun jäädessä osa-alueiden sisällä hyvin pieneksi.

Satamalahden rannan tasakorkuinen umpikorttelimalli on sulkeutuva, eikä hyödynnä veden läheisyyttä.

Vedenpuhdistamon alue on perustellusti kokonaan säilytetty puistona ja sinne mitoitettu asuinrakentaminen on sijoitettu Savilahden puolelle valtatien reunaan sijoittuviin tornitaloihin. Ratkaisu kokoaa maisemallisesti Savilahden ympäristön rakentamista ja vähentää valtatien dominoivaa vaikutusta. Ratkaisu edellyttää vesialueen kasvattamista muualla, jotta Savilahden vesipinta-ala kilpailuohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaan pienene. Paukkulanrannan rivitaloalue on rakenteeltaan liian monotoninen ja työntyy turhan kauas Savilahdelle, säilyttäen perustettavuudeltaan suotuisimmat alueet rakentamattomina.

Rationaalisesti ja painotukseltaan oikeansuuntaiseen ehdotukseen jää kaipaamaan variaatioita ja vaihtelua synnyttävää eläytyvämpää otetta.

 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.